1. ...
  2. W姐妹會
  3. 所有文章列表
  4. 推薦(板橋-紗髮亞禮...

推薦(板橋-紗髮亞禮服秘書-小愛)幫助多少新娘:44

是否接受商家優惠/利益: 否

                                                                                   從挑拍婚紗禮服到結婚禮服,我很感謝讓我遇到禮服秘書-小愛,不但會以我的各人喜好挑禮服,也非常搞笑(讓人很放鬆,一點也不緊張,拘束)。                                     尤其是挑的白紗,真的是非常適合我的風格,所以我真的謝謝小愛 ,所以在此極力推薦紗法亞禮服秘書-小愛)

#紗法亞禮服秘書小愛


喜歡這篇分享嗎?你可以收藏,也是對學姐的鼓勵喔!


0 則回應

留言身份: